Değişkenler farklı türlerdeki verileri depolayabilir ve farklı veri türleri farklı şeyler yapabilir.

PHP aşağıdaki veri türlerini destekler:

 • String
 • Integer
 • Float
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • NULL
 • Resource

PHP String

“Merhaba Ömer!” gibi bir karakter dizesine sahip olarak veri türüdür. String değerleri, tırnak işaretleri içerisine yazılan herhangi bir metine eşit olabilir. Tek veya çift tırnak kullanabilirsiniz. Eğer Tırnak içerisinde bir değişken kullanacaksanız çift tırnak, sadece metin değerleri olacak ise tek tırnak kullanabilirsiniz. Tek tırnak içerisine aldığınız değişkenler de metin olarak algılanacağı için olduğu gibi yazılacak ve değişkenin içerisindeki veri yazdırılmayacaktır. Tırnak arasına yazılan her şey String olarak kabul edilir.

<?php

$x = "Merhaba Ömer!";
$y = 'Merhaba Ömer!';

echo $x;
echo "<br>";
echo $y;

?>

// Çıktı
// Merhaba Ömer!
// Merhaba Ömer!

<?php

$z = '$x';
echo $z;

?>

// Çıktı
// $x;

PHP Integer

Integer veri türü, -2,147,483,648 ve 2,147,483,647 arasında ondalık olmayan bir sayıdır.

Integer veri türü için kurallar:

 • Integer veriler en az bir basamak içermelidir.
 • Ondalık noktası olmamalıdır.
 • Pozitif yada negatif olabilir.

Aşağıdaki örnekte $x bir integer (tamsayı) değerdir. PHP var_dump() fonksiyonu, veri türünü ve değerini döndürür.

<?php

$x = 5985;
var_dump($x);

?>

// Çıktı
// int(5985)

PHP Float

Float değerler ondalık bir sayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için de var_dump() kullanarak bunu teyit edelim.

<?php 

$x = 10.365;
var_dump($x);

?> 

// Çıktı
// float(10.365)

PHP Boolean

Boolean veri türü iki olası durumu temsil eder. DOĞRU veya YANLIŞ. Yani burada dönebileceğimiz iki farklı yapı vardır. TRUE veya FALSE. Eğer TRUE ise bize 1 değerini döndürür, FALSE ise 0 => yani aslında boş değer döner.

<?php 

$x = true;
$y = false;

echo $x;
// Çıktı
// 1

echo $y;
// Çıktı
// 

?>

PHP Array

Array yani diziler, birden çok değeri tek bir değişkende saklamamızı sağlar. Her bir değişken normalde sadece bir değer alır. Örneğin araba adında bir değişken oluşturduk ve içerisine BMW değerini ekledik. Sonra araba değişkenini ya değiştirmemiz gerekir, yada yeni bir değişken oluşturmamız gerekir.

Aşağıdaki örnekte $arabalar adında bir değişken oluşturduk ve yine var_dump() fonskiyonu ile türünü kanıtladık.

<?php 

$arabalar = array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($arabalar);

?>

// Çıktı
// array(3) {
// [0]=>
// string(5) "Volvo"
// [1]=>
// string(3) "BMW"
// [2]=>
// string(6) "Toyota"
// }

<?php 

$bilgiler = array(
'isim' => 'Ömer',
'website' => 'omeraydinoglu.com',
);
var_dump($bilgiler);

?>

// Çıktı
// array(2) {
// ["isim"]=>
// string(5) "Ömer"
// ["website"]=>
// string(17) "omeraydinoglu.com"
// }

PHP Object

Sınıflar ve Objeler, nesne yönelimli programlamanın iki ana yönüdür.

Objeleri kullanabilmek için öncelikle bir sınıf oluşturmalıyız. Objelerin içerisinde verileri ve bu verileri nasıl işleyeceğimizi belirten bilgiler saklayabiliriz. Sınıf oluşturabilmek içinde class ifadesini kullanırız. Bir class oluşturduktan sonra o classı çalıştırmak için new parametresini başına ekleriz ve yeni bir obje oluştururuz.

<?php

class Araba {
 public $renk;
 public $model;
 public function __construct($renk, $model) {
  $this->renk = $renk;
  $this->marka = $marka;
 }
 public function mesaj() {
  return "Benim arabamın rengi " . $this->renk . " ve markası " . $this->marka . "!";
 }
}

$benimArabam = new Araba("siyah", "Volvo");
echo $benimArabam->mesaj();

?>

// Çıktı
// Benim arabamın rengi siyah ve markası Volvo!

<?php

$benimArabam2 = new Araba("kırmızı", "Toyota");
echo $benimArabam2->mesaj();

?>

// Çıktı
// Benim arabamın rengi kırmızı ve markası Toyota!

PHP NULL Değeri

Null değerini bir değişkene atamak istediğinizde NULL yazmanız yeterlidir. Bu değerden başka bir değer NULL yerine geçmemektedir.

Belirtilen değişkende boşluk karakteri dahil hiçbir karakter olmadığını belirtir.

İpucu: Bir değişken değeri olmadan oluşturulursa, buna otomatik olarak NULL değeri atanır.

Herhangi bir değişkenin içeriği boşaltılmak istenirse sonradan NULL olarak ayarlanabilir. Böylece değişken içeriği boşaltılmış olur.

<?php

$x = "Hello world!";
$x = null;
var_dump($x);

?>

// Çıktı
// NULL

PHP Resource

Resource veri türü özel kaynaklardan getirilen ama aslında tam bir veri tipi olmayan bir kavramdır. PHP’nin dışındaki işlevlere ve kaynaklara yapılan bir referansın depolanmasıdır.

Resource veri türünü kullanmanın en yaygın örneği veritabanına yapılan isteklerdir.

Veri türleri ile alakalı düşüncelerinizi yorum olarak belirtebilir, yeni başlayacak olanlara faydalı olabilirsiniz.

Özet
PHP Veri Türleri / Tipleri Nelerdir?
İçerik Adı
PHP Veri Türleri / Tipleri Nelerdir?
Açıklama
PHP'de kullanılan başlıca veri türleri yani veri tiplerini sizlere açıkladım. Bunların nerelerde kullanıldığını ve hangi değerleri içermeleri gerektiği konusunda sizleri bilgilendirmek istedim
Yazar
Paylaşan
Ömer AYDINOĞLU
Paylaşan Logo

Yazar

Ömer AYDINOĞLU

Ömer AYDINOĞLU, Web & Mobile Developer olarak hizmet veren ve birden fazla kategoride yazılar yazmayı hedefleyen bloğun sahibi. Anahtar teslim website ve kaliteli website yazılımları ile sektörde kendi standartlarını belirlemeyi hedefleyen yazılım uzmanı.

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir